+98 935 461 9244

درباره من

Untitled-1

فارغ التحصیل دندان‌پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

فارغ التحصیل جراحی دهان و فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

عضو بنیاد ملی نخبگان ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه

  1. رزومه
  2. Google Scholar
  3. ترجمه و تالیف