+98 935 461 9244

تروماتولوژی

تروماتولوژی یا ضربه‌شناسی، (به انگلیسی: Traumatology)، از زیر شاخه‌های مهم جراحی فک و صورت می‌باشد که به بررسی ضایعات و شکستگی های ناشی از ضربه و تروما می‌پردازد.
تروما به معنی آسیبی است که بر اثر وارد شدن ضربه به بدن وارد می‌شود و تروماتولوژی نیز در مورد روش‌های مختلف در تشخیص و درمان آسیب‌های ناشی از ضربه به بدن بحث می‌کند.

درمان شکستگی های ناحیه ی فک و صورت که به دنبال سانحه ی رانندگی، نزاع و افتادن از ارتفاع رخ می دهد در حیطه ی کاری جراحان فک و صورت قرار می گیرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.